Home
Contact
Professionals

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zorg, hulp of begeleiding zelf inkopen, bij een zorgverlener die u zelf uitkiest.

Zelf zorg inkopen

Het kan prettig zijn om zelf de regie te hebben over uw zorg. U weet waarschijnlijk welke zorg u wilt voor uzelf of voor degene die u verzorgt. Op die manier kunt u de hulpverlening beter afstemmen op uw persoonlijke situatie.

Het zelf regelen kan ook een nadeel zijn. U moet een goede administratie bijhouden. En u moet verantwoording afleggen over de besteding van uw pgb.

Het verschil met zorg in natura

Specialistische jeugdhulp wordt uitgevoerd door organisaties waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten. Dit noemen we zorg in natura. Vindt u dat deze zorg in natura niet de juiste oplossing is voor uw vraag of probleem? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden zelf zorg inkopen voor uw kind met een persoonsgebonden budget (pgb).

Waar vraagt u het aan?

U kunt een pgb krijgen van de gemeente, uit de Wet langdurige zorg (via het zorgkantoor) of via de zorgverzekeraar.

Gemeente

De gemeente kan een pgb geven aan mensen die zorg krijgen vanuit de Wmo of de Jeugdwet.

Aanvragen pgb

Voor een aanvraag kunt u terecht bij een medewerker van Samen doen in Dalfsen van de gemeente Dalfsen. U kunt contact opnemen, dan bepaalt de gemeente of u hiervoor in aanmerking komt. U moet voldoen aan de voorwaarden die de gemeente stelt.

Voorwaarden

Wilt u een pgb aanvragen bij de gemeente? Dan moet u kunnen uitleggen waarom het reguliere zorgaanbod van de gemeente niet passend is in uw situatie.

  • U moet het pgb kunnen beheren. Bijvoorbeeld het contracteren en aansturen van zorgverleners, maar ook het doen van de administratie. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen, mocht u hierbij hulp kunnen krijgen.
  • De ondersteuning die u inkoopt moet van goede kwaliteit zijn en bijdragen aan het gewenste resultaat.

Sociale Verzekeringsbank

Vanaf 1 januari 2015 wordt het persoonsgebonden budget niet meer op de rekening van budgethouders gestort. Uitbetalingen worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gestort op de rekening van de zorgverlener, op basis van ingestuurde zorgovereenkomsten.

Zorgovereenkomst

Met uw zorgverlener maakt u afspraken over het werk, de tijden dat u zorg krijgt en het bedrag dat u daarvoor betaalt. Samen zet u deze afspraken op papier in een zorgovereenkomst. Op www.svb.nl/pgb vindt u belangrijke informatie die u nodig heeft bij het opstellen van een zorgovereenkomst, zoals voorbeelden van zorgovereenkomsten en diverse (voorbeeld)formulieren. Vul de zorgovereenkomst helemaal in en zet uw handtekening. Ook uw zorginstelling moet de overeenkomst ondertekenen.

Controle

Vervolgens stuurt u de zorgovereenkomst naar de SVB. De SVB controleert of de zorgovereenkomst goed is ingevuld. De gemeente Dalfsen of het zorgkantoor controleert of de zorg in de zorgovereenkomst past bij uw beschikking. Als de zorgovereenkomst goedgekeurd is, ontvangt u van de SVB een brief waarin staat dat u kunt starten. Als de zorgovereenkomst nog niet goed is, wordt er contact met u opgenomen. Pas als uw zorgovereenkomst is goedgekeurd, kan de SVB uw zorgverlener uitbetalen.

Uitbetaling

De gemeente maakt geld over naar de SVB. Als u het urenbriefje of de rekening na afloop van elke maand naar de SVB stuurt, zal de SVB de zorginstelling betalen. De SVB controleert of het bedrag op de factuur klopt met de zorgovereenkomst en betaalt de rekeningen rechtstreeks aan de zorgverlener. Het is ook mogelijk om een arbeidsovereenkomst te sluiten voor een langdurige ondersteuning met een vast maandloon. In dat geval wordt de vergoeding aan het eind van elke maand uitbetaald aan uw zorgverlener. Het is belangrijk dat u de uitgaven uit uw PGB goed in de gaten houdt. Zo voorkomt u dat uw PGB te snel op gaat. Via Mijn PGB kunt u op elk moment uw betalingen en budget bekijken. Mijn PGB is uw persoonlijke internetpagina bij de SVB.

Geef uw mening over deze informatie

Help ons deze website beter te maken

Heeft u opmerkingen over deze informatie? Laat dan hier uw mening achter.

Let op: in dit formulier kunt u alleen opmerkingen plaatsen over de website. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of zoekt u hulp? Neem contact op met uw gemeente.

De gegevens van dit formulier worden verstuurd naar websiteleverancier Elkander. De gemeente kan de gegevens inzien. Elkander of de gemeente kan contact met u opnemen over uw bericht, maar is hiertoe niet verplicht.

Reageert u op een pagina met organisatiegegevens, dan wordt uw bericht ook doorgestuurd naar deze organisatie.

Velden met een * zijn verplicht.

Hoe zou u de bruikbaarheid van de informatie beoordelen? *

Heeft u de informatie gevonden die u zoekt? *

Selecteer een of meer van de onderstaande opties

Mag de webbeheerder contact met u opnemen over uw beoordeling?

De webbeheerder kan alleen contact met u opnemen, als u uw gegevens invult