Home
Contact
Professionals

Jeugdwet

Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht.

Wat is de Jeugdwet?

De Jeugdwet is een wet die de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar oud regelt. De Jeugdwet vervangt niet alleen de Wet op de jeugdzorg, die tot 2015 geldig was, maar ook de verschillende onderdelen van de jeugdzorg die onder de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jongeren) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd) vielen.

Wat is er veranderd in de jeugdzorg?

*Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp:

  • Preventieve gezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) .
  • Hulp aan huis bij problemen in het gezin, pleegzorg en verblijf in een jeugdinstelling.
  • Geestelijke gezondheidszorg (jeugd-GGZ) voor hulp aan kinderen en jongeren met een psychische aandoening.
  • Zorg voor kinderen en jongeren met een beperking ( jeugd- VB).
  • Dyslexiezorg.

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor:

  • Kinderbeschermingsmaatregelen
  • Begeleiding van jongeren na contact met justitie en politie (jeugdreclassering)
  • Advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Vervoer van en naar de locatie (binnen of buiten de gemeente) waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden.

Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet.

Pgb

Voor kinderen met een individuele voorziening (een maatwerkvoorziening) is het mogelijk om te kiezen voor een pgb. Er gelden dan wel voorwaarden.

Uitzonderingen

Niet alle zorg voor jongeren valt onder de Jeugdwet.

Wet langdurige zorg

De zorg voor kinderen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit geldt alleen als uw kind blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig heeft.

Boven de 18

Jongeren die zorg krijgen via de Jeugdwet, vallen na hun 18e in veel gevallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet wordt ook door de gemeente uitgevoerd.

Zintuiglijke handicap

Jongeren of kinderen die blind zijn, doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben, krijgen hun behandeling vergoed via het basispakket van de zorgverzekering.

Verpleging

Intensieve kindzorg, palliatief terminale zorg thuis en verpleging voor jongeren worden vergoed door de zorgverzekering. Dit valt onder wijkverpleging.

Jeugdhulp aanvragen

U kunt met al uw vragen over de zorg of opvoeding van uw kind terecht bij de medewerkers van Samen Doen in Dalfsen (telefoon 14 0529, mail samendoenindalfsen@dalfsen.nl). Om er zeker van te zijn dat een consulent beschikbaar is adviseert de gemeente inwoners om niet zomaar een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, maar vooraf telefonisch een afspraak te maken.

U kunt ook met uw vraag of probleem naar de huisarts gaan. Deze kan u ook doorverwijzen naar jeugdhulp.

Geef uw mening over deze informatie

Help ons deze website beter te maken

Heeft u opmerkingen over deze informatie? Laat dan hier uw mening achter.

Let op: in dit formulier kunt u alleen opmerkingen plaatsen over de website. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of zoekt u hulp? Neem contact op met uw gemeente.

De gegevens van dit formulier worden verstuurd naar websiteleverancier Elkander. De gemeente kan de gegevens inzien. Elkander of de gemeente kan contact met u opnemen over uw bericht, maar is hiertoe niet verplicht.

Reageert u op een pagina met organisatiegegevens, dan wordt uw bericht ook doorgestuurd naar deze organisatie.

Velden met een * zijn verplicht.

Hoe zou u de bruikbaarheid van de informatie beoordelen? *

Heeft u de informatie gevonden die u zoekt? *

Selecteer een of meer van de onderstaande opties

Mag de webbeheerder contact met u opnemen over uw beoordeling?

De webbeheerder kan alleen contact met u opnemen, als u uw gegevens invult