Home
Contact
Professionals

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben onder andere moeite met het koppelen van bepaalde klanken aan bepaalde letters en tekens. De letter 'o' is voor iemand met dyslexie niet automatisch de klank ‘oo’.

Wat veroorzaakt dyslexie?

Het is nog onduidelijk wat dyslexie veroorzaakt, maar kinderen kunnen met goede begeleiding leren omgaan met dyslexie. Wel is bekend dat het niets te maken heeft met de intelligentie van een kind.

Wanneer wordt dyslexie ontdekt?

Dyslexie of ernstige leesproblematiek wordt meestal in groep 3 en 4 zichtbaar. Bij het leren lezen of schrijven ontstaat dan een achterstand. Met begeleiding kan de achterstand in de taalontwikkeling van uw kind worden beperkt. Dyslexie hoeft daarom de toekomst van uw kind niet in de weg te staan.

Begeleiding op school

De school ondersteunt uw kind na het opmerken van lees- of spellingproblemen. Bijvoorbeeld met begeleiding door juf of meester, een remedial teacher of een dyslexiecoach.

Testen op dyslexie

Wanneer de begeleiding onvoldoende effect heeft terwijl uw kind misschien wel goed presteert bij andere vakken, kan de school de hulp inroepen van een dyslexiebehandelaar. De behandelaar begeleidt uw kind bij het vaststellen van dyslexie. Kijk voor meer informatie over dit proces op Balansdigitaal.nl.

Leren met dyslexie

Als dyslexie is vastgesteld, kan de school beter rekening houden met de ontwikkeling van uw kind. Houd daarom contact met de school en bespreek wat jullie samen kunnen doen. Er zijn tegenwoordig ook andere hulpmiddelen, zoals computerprogramma’s en therapieën waarmee uw kind zich kan ontwikkelen.

 

Keurmerk Stichting Opvoeden

Bron: Dyslexie

Dyslexie gemeente Dalfsen

Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen aan leerlingen een passende onderwijsplek aanbieden. Ook voor leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie heeft de basisschool de zorg om passende ondersteuning te realiseren.

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Een deel van deze groep leerlingen profiteert onvoldoende van de ondersteuning die de basisschool kan bieden. Leerlingen vanaf 7 jaar met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) komen in aanmerking voor specialistische behandeling. Enkelvoudig betekent dat een kind naast dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen heeft die belemmerend zijn voor dyslexieonderzoek en/of behandeling.

Specialistische diagnostiek en behandeling

Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de bekostiging van deze specialistische diagnostiek en behandeling. De gemeenten vergoeden geen hulpmiddelen of andere zaken, anders dan de EED-zorg voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. De gemeente Dalfsen heeft daarvoor contracten afgesloten met zorgaanbieders die de diagnostiek en behandeling uitvoeren.

Als uw kind voldoet aan de voorwaarden, dan beslist u samen met de school wie het onderzoek het beste kan uitvoeren. De school stelt het dossier samen en legt het contact met de zorgaanbieder die het onderzoek doet. De zorgaanbieder bekijkt het dossier en beoordeelt of uw kind inderdaad in aanmerking komt voor onderzoek. Als uit onderzoek volgt dat uw kind inderdaad EED heeft, dan volgt behandeling. De school wijst u de weg naar een geschikte behandelaar. Het is aan de zorgaanbieder om gegevens door te geven aan de gemeente zodat er een beschikking kan worden afgegeven voor de geboden zorg. Een beschikking is een formeel besluit namens de gemeente, waarin staat dat uw kind recht heeft op zorg van een jeugdhulpaanbieder. Er zijn geen bijkomende kosten voor u wanneer u een beschikking heeft.

Geef uw mening over deze informatie

Help ons deze website beter te maken

Heeft u opmerkingen over deze informatie? Laat dan hier uw mening achter.

Let op: in dit formulier kunt u alleen opmerkingen plaatsen over de website. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of zoekt u hulp? Neem contact op met uw gemeente.

De gegevens van dit formulier worden verstuurd naar websiteleverancier Elkander. De gemeente kan de gegevens inzien. Elkander of de gemeente kan contact met u opnemen over uw bericht, maar is hiertoe niet verplicht.

Reageert u op een pagina met organisatiegegevens, dan wordt uw bericht ook doorgestuurd naar deze organisatie.

Velden met een * zijn verplicht.

Hoe zou u de bruikbaarheid van de informatie beoordelen? *

Heeft u de informatie gevonden die u zoekt? *

Selecteer een of meer van de onderstaande opties

Mag de webbeheerder contact met u opnemen over uw beoordeling?

De webbeheerder kan alleen contact met u opnemen, als u uw gegevens invult